top of page
Varanasi - Hanuman Temple at Aurangzebqu

SRI HANUMAN CHALISA

Shree Guru charana saroja raja nija manu mukuru sudhari
Baranaun Raghubara bimala jasu jo daayaku phala chaari


Budhi heena tanu jaanike sumiraun pawana kumaara

Bala budhi vidyaa dehu mohin harahu kalesa bikaara
 

(Verses)
1. Jaya Hanumaan gyaana guna saagara
Jaya Kapeesha tihun loka ujaagara

2. Raama doota atulita bala dhaamaa
Anjani putra Pawanasuta naamaa

3. Mahaabeera bikrama bajarangee
Kumati niwaara sumati ke sangee

4. Kanchana barana biraaja subesaa
Kaanana kundala kunchita kesaa

5. Haata bajra aura dwajaa biraajai
Kaandhe moonja janeu saajai

6. Shankara suwana Kesaree nandana
Teja prataapa mahaa jaga bandana

7. Bidyaawaana gunee ati chaatura
Raama kaaja karibe ko aatura

8. Prabhu charitra sunibe ko rasiyaa
Raama Lakhana Seetaa mana basiyaa

9. Sookshma roopa dhari Siyahin dikhaawaa
Bikata roopa dhari Lankaa jaraawaa

10. Bheema roopa dhari asura sanghaare
Raamachandra ke kaaja sanvaare

11. Laaya sajeevana Lakhana jiyaaye
Shree Raghubeera harashi ura laaye

12. Raghupati keenhee bahuta baraaee
Tuma mama priya Bharatahi sama bhaaee

13. Sahasa badana tumharo jasa gaawai
Asa kahi Shreepati kanta lagaawai

14. Sanakaadika Brahmaadi muneesaa
Naarada Saarada sahita Aheesaa

15. Yama Kubera digapaala jahaante
Kabi kobida kahi sake kahaante

16. Tuma upakaara Sugreevahin keenhaa
Raama milaaya raaja pada deenhaa

17. Tumharo mantra Bibheeshana maanaa
Lankeshwara bhaye saba jaga jaanaa

18. Yuga sahasra yojana para bhaanu
Leelyo taahi madhura phala jaanu

19. Prabhu mudrikaa meli mukha maaheen
Jaladhi laanghi gaye acharaja naaheen

20. Durgama kaaja jagata ke jete
Sugama anugraha tumhare tete

21. Raama duaare tuma rakhawaare
Hota na aagyaa binu paisaare

22. Saba sukha lahai tumhaaree sharanaa
Tuma rakshaka kaahu ko daranaa

23. Aapana teja samhaaro aapai
Teenon loka haanka ten kaanpai

24. Bhoota pisaacha nikata nahin aawai
Mahaabeera jaba naama sunaawai

25. Naasai roga hare saba peeraa
Japata nirantara Hanumata beeraa

26. Sankata ten Hanumaana churaawai
Mana krama bachana dhyaana jo laawai

27. Saba para Raama tapaswee raajaa
Tina ke kaaja sakala tuma saajaa

28. Aura manorata jo koee laawai
Soee amita jeewana phala paawai

29. Chaaron juga parataapa tumhaaraa
Hai parasidha jagata ujiyaaraa

30. Saadhu santa ke tuma rakhawaare
Asura nikandana Raama dulaare

31. Ashta siddhi nau nidhi ke daataa
Asa bara deena Jaanakee Maataa

32. Raama rasaayana toomhare paasaa
Sadaa raho Raghupati ke daasaa

33. Tumhare bhajana Raama ko paawai
Janama janama ke dukha bisaraawai

34. Anta kaala Raghubara pura jaaee
Jahaan janama Hari bhakta kahaaee

35. Aura devataa chitta na dharaaee
Hanumata se-ee sarva sukha karaee

36. Sankata katai mite saba peeraa
Jo sumire Hanumata bala beeraa

37. Jai jai jai Hanumaana Gosaaee
Kripaa karahu gurudeva kee naaee

38. Jo sata baara paata kara koee
Chootahi bandi mahaa sukha hoee

39. Jo yaha parai Hanumaana chaleesaa
Hoya siddhi saakhee Gaureesaa

40. Tulasee Daasa sadaa Hari cheraa
Keejai naata hridaya mahan deraa

Pawanatanaya sankata harana mangala moorati roopa
Raama Lakhana Seetaa sahita hridaya basahu sura bhoopa

bottom of page